ข่าวประชาสัมพันธ์

เกษตรจังหวัดลำพูน ร่วมพิธีเจริญชัยมงคลคาถาเฉลิมฉลองวาระครอบรอบ 100 ปีวันประสูติ และถวายสดุดีเฉลิมพระเกียรติคุณสมเด็จพระเจ้าพี่นางเธอเจ้าฟ้ากัลยาณิวัฒนา กรมหลวงนราธิวาสราชนครินทร์✨