ข่าวประชาสัมพันธ์

เกษตรจังหวัดลำพูน ร่วมพิธีเปิดโครงการ “9 พฤษภาคม วันครูบัญชีอาสา กรมตรวจบัญชีสหกรณ์ ประจำปี 2566″