ข่าวประชาสัมพันธ์

เกษตรลำพูน ร่วมทำบุญ “ครบรอบการก่อตั้ง 21 ปี หนังสือพิมพ์สื่อลำพูน” ณ วัดต้นแก้ว ตำบลเวียงยอง อำเภอเมือง จังหวัดลำพูน