ข่าวประชาสัมพันธ์

เกษตรลำพูน รับการสนันสนุนกล้าผัก จาก ศูนย์ขยายพันธุ์พืชที่ 8 จังหวัดลำพูน

วันพุธที่ 10 พฤษภาคม 2566 เวลา 15.00 น. นางวิไล อุตส่าห์ เกษตรจังหวัดลำพูน มอบหมายให้ นางสาวจันทร์ทิวา อินตา นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรชำนาญการ และเจ้าหน้าที่สำนักงานเกษตรจังหวัดลำพูน รับต้นกล้ามะเขือ จำนวน 100 ต้น และต้นจิงจูฉ่าย จำนวน 100 ต้น ณ ศูนย์ขยายพันธุ์พืชที่ 8 จังหวัดลำพูน เพื่อสนับสนุนโครงการพื้นที่ว่างสร้างอาหาร กิจกรรมส่งเสริมการปลูกผักสวนครัว เป็นครั้งที่ 2 เพื่อร่วมบูรณาการขับเคลื่อนการพัฒนาฟื้นฟูและแก้ไขปัญหาแหล่งน้ำ (ลำน้ำปิงห่าง) และเพื่อเป็นการเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 70 พรรษา 28 กรกฎาคม 2566