ข่าวประชาสัมพันธ์

เกษตรลำพูน ประชุมคณะอนุกรรมการบริหารโครงการประกันรายได้เกษตรกรชาวสวนยาง ระยะที่ 4 ระดับจังหวัดลำพูน

วันที่ 11 พฤษภาคม 2566 เวลา 09.30 น. นางวิไล อุตส่าห์ เกษตรจังหวัดลำพูน ร่วมประชุมคณะอนุกรรมการบริหารโครงการประกันรายได้เกษตรกรชาวสวนยาง ระยะที่ 4 ระดับจังหวัดลำพูน เพื่อรับฟังการชี้แจงคู่มือปฏิบัติงาน และการจัดทำแผนการดำเนินขับเคลื่อนโครงการฯ ณ ห้องประชุมสำนักงานเกษตรและสหกรณ์จังหวัดลำพูน ชั้น 1 ศาลากลางจังหวัดลำพูน ตำบลศรีบัวบาน อำเภอเมืองลำพูน จังหวัดลำพูน โดยมีนายโยธิน ประสงค์ความดี ปลัดจังหวัดลำพูน เป็นประธานการประชุมฯ