ข่าวประชาสัมพันธ์

จังหวัดลำพูน ….โครงการพัฒนานักส่งเสริมการเกษตรมืออาชีพปี 2566 เวทีครั้งที่ 2