ข่าวประชาสัมพันธ์

เกษตรลำพูน มอบกล้าผัก เพื่อสนับสนุนโครงการพื้นที่ว่างสร้างอาหาร ครั้งที่ 2