ข่าวประชาสัมพันธ์

เกษตรเขต 6 ลงพื้นที่ติดตามผลการดำเนินงานของสำนักงานเกษตรจังหวัดลำพูน

วันที่ 16 พฤษภาคม 2566 นางวิไล อุตส่าห์ เกษตรจังหวัดลำพูน พร้อมด้วยหัวหน้ากลุ่มฝ่ายและเจ้าหน้าที่สำนักงานเกษตรจังหวัดลำพูน ให้การต้อนรับนายเรืองพจน์ ธารานาถ ผู้อำนวยการสำนักงานส่งเสริมและพัฒนาการเกษตรที่ 6 จังหวัดเชียงใหม่ ในการลงพื้นที่ติดตามผลการดำเนินงานของสำนักงานเกษตรจังหวัดลำพูน โดยได้แจ้งเร่งรัดการเบิกจ่ายงบประมาณให้เกินเป้าหมายที่กรมส่งเสริมการเกษตรกำหนดไว้ ทั้งนี้ เกษตรจังหวัดลำพูน ได้รายงานผลการดำเนินงานให้ทราบ พร้อมจะเร่งรัดให้เจ้าหน้าที่ทุกกลุ่มฝ่ายดำเนินการตามแผนการปฏิบัติงานและแผนการเบิกจ่ายงบประมาณ ณ ห้องปฏิบัติการสำนักงานเกษตรจังหวัดลำพูน