ข่าวประชาสัมพันธ์

เกษตรลำพูน ร่วมอบรมการพัฒนาศักยภาพเจ้าหน้าที่อารักขาพืชให้เป็นหมอพืชระดับพื้นที่ ครั้งที่ 2