ข่าวประชาสัมพันธ์

เกษตรลำพูน ร่วมกิจกรรมสภากาแฟ

วันพฤหัสบดีที่ 18 เมษายน 2566 เวลา 06.30 น. นางวิไล อุตส่าห์ เกษตรจังหวัดลำพูน พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่สำนักงานเกษตรจังหวัดลำพูน เข้าร่วมกิจกรรมสภากาแฟ ณ สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานจังหวัดลำพูน