ข่าวประชาสัมพันธ์

เกษตรลำพูน ลงพื้นที่อำเภอลี้ ติดตามเยี่ยมเยียนและถอดองค์ความรู้ Smart Farmer ต้นแบบ ระดับจังหวัด

วันที่ 18 พฤษภาคม 2566 นางวิไล อุตส่าห์ เกษตรจังหวัดลำพูน มอบหมายให้เจ้าหน้าที่ส่งเสริมการเกษตร ลงพื้นที่ติดตามเยี่ยมเยียนและถอดองค์ความรู้ Smart Farmer ต้นแบบ ระดับจังหวัด นายวิชัย ตันอุตม์ โดยถอดองค์ความรู้เรื่องเกษตรผสมผสาน การผลิตลำไยเหลื่อมฤดู การปลูกผักหวานป่าใต้ต้นลำไย และการปลูกพืชผักตามร่องสวนลำไย ณ หมู่ 12 ตำบลลี้ อำเภอลี้ จังหวัดลำพูน