ข่าวประชาสัมพันธ์

เกษตรลำพูนประชุมเข้ม เร่งรัดผลการเบิกจ่ายงบประมาณโครงการส่งเสริมการเกษตร ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566