ข่าวประชาสัมพันธ์

เกษตรลำพูน ส่งเสริมการทำเกษตรกรรมยั่งยืน เพื่อความมั่นคงทางอาหาร ภายใต้โครงการหนึ่งตำบล หนึ่งหมู่บ้านยั่งยืน เพื่อเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าสิริวัณณวรี นารีรัตนราชกัญญา

วันที่ 22 พฤษภาคม 2566 เวลา 13.00 น. นางวิไล อุตส่าห์ เกษตรจังหวัดลำพูน มอบหมายให้ นายกิติศักดิ์ วงศ์สิงห์ นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรปฏิบัตการ กลุ่มส่งเสริมและพัฒนาการผลิต สำนักงานเกษตรจังหวัดลำพูน ลงพื้นที่เยี่ยมเยี่ยมหมู่บ้านเข้าร่วม โครงการหนึ่งตำบล หนึ่งหมู่บ้านยั่งยืน เพื่อเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าสิริวัณณวรี นารีรัตนราชกัญญา เพื่อให้กำลังใจ รับฟังปัญหา ช่วยเหลือในส่วนงานที่เกี่ยวข้อง และส่งเสริมการทำเกษตรกรรมยั่งยืน เพื่อความมั่นคงทางอาหารของเกษตรกร ณ หมู่บ้านหนองยางฟ้า หมู่ 5 ตำบลทาทุ่งหลวง และหมู่บ้านดอยยาว หมู่ 16 ตำบลทากาศ อำเภอแม่ทา จังหวัดลำพูน