ข่าวประชาสัมพันธ์

เกษตรลำพูน พัฒนาศักยภาพเจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานด้านพัสดุของกรมส่งเสริมการเกษตร ผ่านระบบประชุมออนไลน์ (Zoom Meeting)