ข่าวประชาสัมพันธ์

เกษตรจังหวัดลำพูน ร่วมประชุมติดตามการดำเนินงานส่งเสริมการเกษตรแบบแปลงใหญ่ และประชุมเกษตรจังหวัดและหัวหน้าส่วนราชการระดับเขต ครั้งที่ 3 ปีงบประมาณ 2566