ข่าวประชาสัมพันธ์

เกษตรลำพูน ร่วมประชุมคณะกรรมการบริหารการขับเคลื่อนงานนโยบายสำคัญในการแก้ไขปัญหาภาคเกษตร ครั้งที่ 1/2566