ข่าวประชาสัมพันธ์

เกษตรลำพูน ลงพื้นที่เตรียมการศึกษาดูงานของสมาชิกวุฒิสภา🪴

วันศุกร์ที่ 9 มิถุนายน 2466 เวลา 13.00 น. นางวิไล อุตส่าห์ เกษตรจังหวัดลำพูน มอบหมายให้ นางสาวอุบลวรรณ รักษ์ธรรม หัวหน้ากลุ่มยุทธศาสตร์และสารสนเทศ ลงพื้นที่เตรียมการศึกษาดูงานการติดตามผลการดำเนินงานตามโครงการสมาชิกวุฒิสภาพบประชาชนในพื้นที่จังหวัดภาคเหนือ (ตอนบน) ณ ที่ทำการวิสาหกิจชุมชนสุวรรณฟลุ๊ต เลขที่ 139 หมู่ 15 บ้านป่าแดง ตำบลบ้านธิ อำเภอบ้านธิ จังหวัดลำพูน ร่วมกับสำนักงานจังหวัดลำพูน และสำนักงานเกษตรอำเภอบ้านธิ โดยมี นางสาวธัญญพัทธ์ รัตนเมืองสอง ประธานวิสาหกิจชุมชนฯ และสมาชิก ให้การต้อนรับ จัดเตรียมสถานที่ และทำการซักซ้อมการนำเสนอข้อมูล ให้แก่สมาชิกวุฒิสภา และฝ่ายเลขานุการ