ข่าวประชาสัมพันธ์

เกษตรจังหวัดลำพูน ลงพื้นที่อำเภอทุ่งหัวช้าง ติดตามเยี่ยมเยียนเกษตรกรรุ่นใหม่ Young Smart Farmer ปี 2566