ข่าวประชาสัมพันธ์

เกษตรจังหวัดลำพูน หารือร่วมกับประธานหอการค้าจังหวัดลำพูน วางแผนการจัดงานลำไย ประจำปี 2566