ข่าวประชาสัมพันธ์

เกษตรลำพูน ร่วมเวทีการจัดกระบวนการพัฒนาศูนย์จัดการศัตรูพืชชุมชนต้นแบบ (ศจช.) ปี 2566 (ครั้งที่ 1) ซึ่งได้คัดเลือกศูนย์จัดการศัตรูพืชชุมชนตำบลทากาศ 👩🏻‍🌾