ข่าวประชาสัมพันธ์

เกษตรลำพูน ประชุมเตรียมการจัดทำโครงการด้านการเกษตรและสหกรณ์ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568