ข่าวประชาสัมพันธ์

เกษตรลำพูน ร่วมลงพื้นที่พบปะ แนะนำ ให้กำลังใจ แก่หมู่บ้านในโครงการหนึ่งตำบล หนึ่งหมู่บ้านยั่งยืน เพื่อเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าสิริวัณณวรี นารีรัตนราชกัญญา