ข่าวประชาสัมพันธ์

เกษตรลำพูน ร่วมลงพื้นที่ติดตามประเมินศูนย์จัดการศัตรูพืชชุมชนตำบลเหมืองง่า และศูนย์จัดการดินปุ๋ยชุมชนตำบลศรีบัวบาน อ.เมืองลำพูน จ.ลำพูน👩🏻‍🌾🌳