ข่าวประชาสัมพันธ์

เกษตรลำพูน ร่วมลงพื้นที่ติดตามประเมินศูนย์ศูนย์จัดการดินปุ๋ยชุมชนอำเภอป่าซาง หมู่ 2 ต.ป่าซาง อ.ป่าซาง จ.ลำพูน