ข่าวประชาสัมพันธ์

เกษตรลำพูน ร่วมพิธีพระราชทานน้ำหลวงสรงศพพระพุทธบาทพิทักษ์ (ชวลิต จารุวณฺโณ ป.ธ.4) เจ้าคณะอำเภอป่าซาง เจ้าอาวาสวัดพระพุทธบาทตากผ้า