ข่าวประชาสัมพันธ์

เกษตรลำพูน ร่วมลงพื้นที่สร้างการรับรู้และการป้องกันควบคุมการระบาดของด้วงงวงเจาะเมล็ดมะม่ว

วันที่ 5 กรกฎาคม 2566 เวลา 10.00 น. นางวิไล อุตส่าห์ เกษตรจังหวัดลำพูน มอบหมายให้นางสาวอรชร ปันเตจ๊ะ หัวหน้ากลุ่มอารักขาพืช พร้อมด้วยหัวหน้ากลุ่ม/ฝ่าย เกษตรอำเภอ และเจ้าหน้าที่สำนักงานเกษตรอำเภอ/จังหวัด เข้าร่วมประชุมสร้างการรับรู้พร้อมหาแนวทางรับมือและการจัดการเกี่ยวกับการระบาดของด้วงงวงเจาะเมล็ดมะม่วง ในพื้นที่จังหวัดลำพูน นำโดยนายวิชัย ตู้แก้ว ผู้อำนวยการกองส่งเสริมการอารักขาพืชและจัดการดินปุ๋ย พร้อมด้วยนายยุทธการ กองวงค์ ผู้อำนวยการกลุ่มจัดการศัตรูพืชหลังการเก็บเกี่ยว และเจ้าหน้าจากกรมส่งเสริมการเกษตร และเวลา 13.30 น.ร่วมกับคณะลงพื้นที่สุ่มตรวจมะม่วง ณ จุดรับซื้อมะม่วงในเขตอำเภอบ้านโฮ่ง และอำเภอลี้ รวมถึงพบปะสร้างการรับรู้แก่ประธานและสมาชิกกลุ่มแปลงใหญ่มะม่วงในพื้นที่อีกด้วย