ข่าวประชาสัมพันธ์

เกษตรลำพูน ร่วมซักซ้อมการนำเสนอผลการดำเนินงานรางวัลเลิศรัฐ ปี พ.ศ. 2566