ข่าวประชาสัมพันธ์

เกษตรลำพูน ติดตามการดำเนินงานโครงการส่งเสริมการเกษตรแบบแปลงใหญ่