ข่าวประชาสัมพันธ์

เกษตรลำพูน ร่วมกันทำความสะอาดบริเวณรอบสำนักงานเกษตรจังหวัดลำพูน