ข่าวประชาสัมพันธ์

เกษตรลำพูน ร่วมพัฒนาศักยภาพเจ้าหน้าที่ หัวข้อการเพิ่มประสิทธิภาพการปฏิบัติงานด้านการจัดซื้อจัดจ้าง