ข่าวประชาสัมพันธ์

เกษตรจังหวัดลำพูน บันทึกเทปรายการ NBT North รวมใจ คนไทยไม่ทิ้งกัน ประเด็นสถานการณ์เกษตรจังหวัดลำพูนและการขึ้นทะเบียนเกษตกร