ข่าวประชาสัมพันธ์

เกษตรลำพูน ประชุมหัวหน้ากลุ่ม/ฝ่าย เตรียมความพร้อมการตรวจประเมินรางวัลเลิศรัฐ ประจำปี พ.ศ. 2566