ข่าวประชาสัมพันธ์

เกษตรลำพูน ติดตามการดำเนินงานโครงการส่งเสริมการเกษตรแบบแปลงใหญ่

วันที่ 13 กรกฎาคม 2566 นางวิไล อุตส่าห์ เกษตรจังหวัดลำพูน มอบหมายให้ นางสาวเสาวภา สวัสดิมงคล นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรชำนาญการ ร่วมติดตามการดำเนินงานในแปลงใหญ่ลำไยน้ำดิบ ตำบลน้ำดิบ อำเภอป่าซาง จังหวัดลำพูน ติดตามให้คำแนะนำ ปัญหาอุปสรรคการดำเนินงานของกลุ่มแปลงใหญ่ ณ ห้องประชุมองค์การบริหารส่วนตำบลน้ำดิบ ตำบลน้ำดิบ อำเภอป่าซาง จังหวัดลำพูน