ข่าวประชาสัมพันธ์

เกษตรลำพูน ร่วมประชุมเกษตรจังหวัดและหัวหน้าส่วนราชการระดับเขต ครั้งที่ 5 ปีงบประมาณ 2566 และประชุมติดตามผลการดำเนินงานตามระบบส่งเสริมการเกษตร 📝