ข่าวประชาสัมพันธ์

เกษตรลำพูน สนับสนุนการดำเนินงานของเครือข่ายวิสาหกิจชุมชน ตามโครงการส่งเสริมและพัฒนาวิสาหกิจชุมชน