ข่าวประชาสัมพันธ์

เกษตรลำพูนร่วมกับอุทยานแห่งชาติดอยขุนตาล ตัดแต่งกิ่งต้นลิ้นจี่ เพื่อฟื้นฟูสภาพต้นลิ้นจี่ภายในพื้นที่ ม.ร.ว. คึกฤทธิ์ ปราโมช อุทยานแห่งชาติดอยขุนตาล