ข่าวประชาสัมพันธ์

เกษตรลำพูน เข้าร่วมการ เสวนาฯ ศูนย์จัดการศัตรูพืชชุมชน ระดับเขต ผ่านระบบ Zoom Meeting