ข่าวประชาสัมพันธ์

เกษตรลำพูน บันทึกเทปประชาสัมพันธ์ส่งเสริมสร้างอัตลักษณ์ผลไม้จังหวัดลำพูน “ลำไยเบี้ยวเขียวป่าเส้า”