ข่าวประชาสัมพันธ์

เกษตรลำพูน ร่วมกับ บ. มูราตะ อิเล็กทรอนิกส์ เชื่อมโยงความร่วมมือด้านเทคโนโลยีและนวัตกรรมการเกษตรการเกษตรแก่ Young Smart Farmer