ข่าวประชาสัมพันธ์

เกษตรลำพูน ร่วมกิจกรรมมอบน้ำดื่มพัชรธรรม เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษาพระบามสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว