ข่าวประชาสัมพันธ์

มหกรรมสินค้าเกษตรปลอดภัย ดัง เด่น ดี @ลำพูน

วันที่ 28 – 30 กรกฎาคม 2566 ณ ลานกิจกรรมมีโชคพลาซ่า อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่