ข่าวประชาสัมพันธ์

เกษตรจังหวัดลำพูน ร่วมพิธีเจริญพระพุทธมนต์และเจริญจิตตภาวนาถวายพระราชกุศล พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา