ข่าวประชาสัมพันธ์

เกษตรลำพูน ร่วมกิจกรรมขึ้นรถไฟไปทำบุญ ครั้งที่ 13 ผสานวัฒนธรรมบ้านพี่เมืองน้อง “ลำพูน-ลำปาง” ถวายเทียนพรรษา