ข่าวประชาสัมพันธ์

เกษตรลำพูน ️ร่วมพิธีเวียนเทียน เนื่องในวันอาสาฬหบูชาและวันเข้าพรรษา ประจำปี 2566✨️