ข่าวประชาสัมพันธ์

เกษตรลำพูน ร่วมกิจกรรมโครงการ ” ป้อเมืองหละปูน ” เชิญชวนสั่งจอง Pre-Order มะม่วงเขียวมรกตจังหวัดลำพูน