ข่าวประชาสัมพันธ์

เกษตรลำพูน ร่วมประชุมคณะ กรมการจังหวัด นายอำเภอ และหัวหน้าหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ครั้งที่ 7/2566