ข่าวประชาสัมพันธ์

เกษตรลำพูน เตรียมความพร้อมในการจัดงานรวมพล ศพก. แปลงใหญ่ จังหวัดลำพูน