ข่าวประชาสัมพันธ์

ประชุมปัจฉิมนิเทศ โครงการศึกษาแผนหลักบูรณาการเพื่อการบรรเทาอุทกภัยและภัยแล้ว พื้นที่เฉพาะ (Area Based) เชียงใหม่ลำพูน