ข่าวประชาสัมพันธ์

เกษตรลำพูน ร่วมประชุมคณะทำงานพัฒนาคุณภาพข้อมูลปริมาณการผลิตสินค้าเกษตรด้านพืช ภาคเหนือ