ข่าวประชาสัมพันธ์

เกษตรลำพูน ประชุมคณะทำงานส่งเสริมพัฒนาอาชีพและการตลาดภายใต้คณะอนุกรรมการนโยบายที่ดินจังหวัดจังหวัดลำพูน